Årets kiropraktor!

Elisabeth Aas-Jakobsen er Årets kiropraktor 2017! Tildelingen fant sted på gallamiddagen under Faglig Kongress, i Bergen.

Prisen deles ut hvert år til et medlem av profesjonen som har utmerket seg spesielt i året som har gått. Tradisjonelt overrekkes den av foreningens leder, som også bestemmer hvem prisen skal gå til. Jakob Lothe innledet årets prisutdeling slik:

Årets kiropraktor har god fartstid i foreningen og har vært med å bidra i NKFs arbeid gjennom verv i sentralstyret og andre utvalg.Årets kiropraktor er en modig og inspirerende kiropraktor, en kiropraktor som allerede har satt spor etter seg. Vedkommende er en pioner på sitt område, og en inspirator som mange har fulgt etter Vi kan nesten kalle henne en rollemodell for mange unge kiropraktorer i dag.

Årets kiropraktor valgte en ny vei. Hun brøt med tradisjonell kiropraktorpraksis, hun hadde en visjon som hun fulgte. Årets kiropraktor var den første norske kiropraktor med mastergrad i muskel- og skjeletthelse for barn og unge.

Hun hadde i fjor 10-års jubileum for sin nyskapning Bekken og Barn.

Årets kiropraktor er Elisabeth Aas-Jakobsen!

Prisen er i år maleriet Majestet av kunstneren Anne Kristine Thorsby.

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...