Nyheter

Førstesideoppslag og fire hele sider i søndagens utgave av VG var denne uken viet til årsakene, diagnostiseringen og behandlingsmetoder knyttet til nakkesmerter. 

Det er nå dokumentert sammenheng mellom lederes «dårlige» behandling av ansatte og eventuelle fysiske plager skriver landets største avis i fete typer torsdag 15.septemb...

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt økning av takstene for behandling hos kiropraktor

Arbeids- og velferdsdirektoratet regulerer Honorartakst for legeerklæring m.m. (L-takster) pr 01.07.22.