Nyheter

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt følgende endringer i kiropraktortakster fra 1.7.19

I går var Den europeiske kiropraktorunionen (ECU) invitert til EU-parlamentet i Brussel for å snakke om muskel- og skjelettsmerter i europeisk sammenheng. Budskapet var klart: muskel- og s...

31. mars og 31. oktober er faste frister for å søke fondsmidler fra hhv. Fondet for etter- og videreutdanning og Norske kiropraktorers forskningsfond hvert år. Har du sp&o...

Røntgenlege Svein-Dag Eggesbø mener Marcus kronikk er "Et sammensurium av synsing og selvfølgeligheter"Manuellterapeut Svein Kristiansen  skriver "Hatten av til Mar...