Nyheter

Helse- og omsorgsdepartementet sender i starten av hvert årlig et tildelingsbrev til Helsedirektoratet som legger føringer for hvilke saker direktoratet skal...

Som Helse- og omsorgsdepartementet annonserte i slutten av oktober (Les sak «Nye takster fra 1. november» på kiropraktikk.no) ble takstjusteringen fra 01.11.20 til 31.12.20 ekstra h&...

Fra 1. januar 2021 må helseaktører ha avtale om direkte oppgjør med Helfo hvis pasienten skal få dekket utgifter til behandling. Dette følger av endringer i folketrygd...

Kiropraktikk er en profesjon, ikke en behandling, skriver kiropraktor Anne Helene Moksness i et innlegg i Agderposten denne uken.