Nyheter

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen har etterspurt innspill til ny stortingsmeldingen om folkehelse som skal legges frem våren 2019. Her kan du lese innspillet Norsk Kiropraktorfor...

31. mars og 31. oktober er faste frister for å søke fondsmidler fra hhv. Fondet for etter- og videreutdanning og Norske kiropraktorers forskningsfond hvert år. Har du sp&o...

Torsdag 13. september lanserte Legeforeningen kampanjen Gjør kloke valg, på Lovisenberg sykehus i Oslo. Under parolen ”mer behandling er ikke nødvendigvis bedre behandling&rd...

Servicekontoret til Norsk Kiropraktorforening har inngått samarbeidsavtale med AECC University College og sammen tilbys det utdanning i diagnostisk ultralyd (muskel-skjelett) med oppstart i okto...