NKF etterlyser konkrete tiltak for muskelskjeletthelse i statsbudsjettet 2021

I forbindelse med Stortingets høringer om regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2021 (Prop.1 S 2020-2021) fremmet Norsk Kiropraktorforening innspill til både Arbeids- og sosialkomiteen, Utdannings- og forskningskomiteen og Helse- og omsorgskomiteen.

Se NKFs muntlige innspill for Helsekomiteen fra 40.45 min her: stortinget.no

NKFs skriftlige innspill til Helse- og omsorgskomiteen:

NKFs skriftlige innspill til Arbeids- og sosialkomiteen:

NKFs skriftlige innspill til Utdannings- og forskningskomiteen:

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...