Trening først ved tendinopatier

Illustrasjon: Colourbox.com 

En ny studie publisert i tidsskriftet BMJ Open Sport and Exercise Medicine har sammenlignet kirurgi, placebo-kirurgi (sham) og trening som behandling for tendinopatier. Forfatterne anbefaler veiledet styrketrening (loading exercises) i minst 12 måneder før kirurgi skal vurderes.   

Tendinopatier, eller senelidelser, står for omlag 30% av alle muskel- og skjelettkonsultasjoner i primærhelsetjenesten. Det finnes imidlertid ingen klare anbefalinger for behandling av disse lidelsene. I denne studien ønsket forfatteren å sammenligne effekten av kirurgi, placebo-kirurgi og ikke-kirurgiske alternativer i behandling av tendinopatier.

 

Undersøkelsen, som var en litteraturstudie, inkluderte totalt 12 randomiserte kontrollerte studier med tilsammen 1051 pasienter.  

 

Forskerne fant ikke evidens for at kirurgi var bedre enn treningsbaserte behandlingsalternativer for pasienter med tendinopati. For tendinopatier i skulderen fant man ingen forskjell i utfall mellom kirurgi og trening etter 12 måneder oppfølging. Kirurgi så ut til å ha en effekt sammenlignet med ingen behandling, men dersom man sammenlignet med placebo-kirurgi var resultatene de samme.  

 

På bakgrunn av disse resultatene anbefaler forskerne at kirurgi først vurderes etter 12 måneder med styrketrening.

 

Litteratur:Challoumas D, Clifford C, Kirwan P, Millar NL. How does surgery compare to sham surgery or physiotherapy as a treatment for tendinopathy? A systematic review of randomised trials l. BMJ Open Sport Exerc Med 2019;5:e000528. doi:10.1136/bmjsem-2019-000528

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...