Kliniske retningslinjer

Her har vi samlet noen nasjonale kliniske retningslinjer og publikasjoner om muskel- og skjelettlidelser fra forskjellige land.

Om muskel- og skjelettlidelser

Korsryggsmerter

Nakkesmerter

Knesmerter

Skuldersmerter

Temporomandibulær dysfunksjon

Pediatri

Billeddiagnostikk

Kilder

FORMI: Formidlingsenheten for muskel- og skjelettlidelser (Norge)
Kunnskapssenteret: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjensten (Norge)
NICE: National Institute for Health and Care Excellence (Storbritannia)
NKR: Nationale kliniske retningslinjer (Danmark)
DSKKB: Dansk Selskab for Kiropraktikk og Klinisk Biomekanik (Danmark)
Sundhedsstyrelsen (Danmark)
RLTN: Regionernes Lønnings- og Takst- nævn (Danmark)
DKF: Dansk Kiropraktor Forening
NCCPC: The National Collaborating Centre for Primary Care

RELATERTE ARTIKLER

Dette slås fast i den nye Folkehelserapporten, publisert av Folkehelseinstituttet. Rapporten beskriver status og utviklingstrekk for helsetilstanden i den norske befolkningen.

Årets Helsepolitiske Barometer, den tredje i rekken gjennomført av Kantar TNS, ble lagt fram på et seminar i Filmens Hus i Oslo onsdag 11. april. Svar fra over to tusen respondenter...

Nok en gang blir det slått fast at en dominerende årsak til helsetap i Norge er lidelser i muskler og skjelett. Det viser rapporten «Sykdomsbyrde i Norge 2015», nylig utgitt av...