Fag og vitenskap

Her har vi samlet noen nasjonale kliniske retningslinjer og publikasjoner om muskel- og skjelettlidelser fra forskjellige land.

Sundhetsstyrelsen i Danmark har gitt ut Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske lændrygsmerter. Anbefalingene gir danske kiropraktorer en sentral rolle i ...

En ny skandinavisk studie viser at jevnlig oppfølging hos kiropraktor kan være et effektivt forebyggende tiltak for pasienter med korsryggsmerter. Sammenlignet med pasienter som bestilte ...