Velkommen til NKF!

Den eneste profesjonsforeningen for kiropraktorer i Norge.

Les mer om foreningen

SISTE NYTT

Privat helsetjeneste ble en del av pasientskadeordningen i 2009. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) opplevde en økning på 12 prosent fra 2015 til 2016. Fra 2009 er det totalt mottatt 142 erstatningskr...

NKFs søknad om økonomiske tilskudd som vil fremme andelen av kiropraktorer som er tilknyttet Norsk Helsenett ble nylig besvart av Helse- og Omsorgsdepartementet. Departementet gjør det klart at det fo...

Arbeidsliv og psykiske faktorer var sentrale temaer på årets tverrfaglige konferanse i regi av Rådet for Muskelskjeletthelse.

KURSKALENDER

On 23.08 | 2017

Webinar - nettbasert undervisning

To 24.08 - 26.08 | 2017

NYTT STED: Norsk Kiropraktorforening, Storgata 10a (inngang Skippergata), Oslo